Afternoon Delight

Afternoon Delight

1,980,000 

In stock

1,980,000 

 • Description

Description

 • Bình gốm đẹp được vẽ bằng tay
 • Hộp trà từ “Tra Viet”
 • 2 tách trà từ Amai
 • Thanh sô cô la Marou
 • Một hộp bánh quy Ngọt + Chua và/hoặc kẹo các loại của E&M
 • Cà phê mật ong từ Jungle Herbs

Afternoon Delight

Afternoon Delight

1,980,000 

In stock

1,980,000 

 • Description

Description

 • Beautiful hand-painted ceramic jar
 • The Hour Jasmine Tea
 • 2 tea cups from Amai
 • Marou chocolate bar
 • Assorted cookies or candies
 • 300g Honeycomb in Honey from Miele
You've just added this product to the cart: