The English Patient

The English Patient

2,260,000 

In stock

2,260,000 

 • Description

Description

 • Bình gốm đẹp được vẽ bằng tay
 • Hộp trà từ “Tra Viet”
 • 2 tách trà từ Amai
 • Cà phê mật ong từ Jungle Herbs
 • Mật ong
 • Thanh sô cô la Marou

The English Patient

The English Patient

2,260,000 

In stock

2,260,000 

 • Description

Description

 • Cochine Reed Diffuser
 • The Hour Jasmine Tea
 • 2 tea cups from Amai
 • 300g Honeycomb in Honey from Miele
 • Honey dipper
 • Marou chocolate bar
You've just added this product to the cart: