CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Khi phát sinh tranh chấp, Ernest & Martha đề cao các giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Ernest & Martha và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa của Ernest & Martha có thể phản hồi thông tin qua email: [email protected] hoặc qua hotline 0908.036.754. Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng [...]


Posted By Category: Uncategorized @viComments: 0Post Date: 12 June, 2020